Aanmeldingsformulier

 

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van badmintonclub "Lindenholt".

Hij/Zij is bekend met alle rechten en plichten die uit het lidmaatschap voortvloeien.

Bij aanmelding is de contributie van 90,= per seizoen verschuldigd, of het resterende deel van 11,- per maand tot het einde van het seizoen. Hiervan ontvangt u een factuur.

De contributie kunt u overmaken op:

ING-bank IBAN: NL60INGB0004057905 tnv BC Lindenholt (Badmintonclub Lindenholt) Bic: INGBNL2A

De volgende gegevens dienen ingevuld te worden teneinde het lidmaatschap te kunnen laten ingaan:

Achternaam

Voorletter(s)

Roepnaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon:

Geslacht:

Geboortedatum

(dd-mm-jjjj)

E-mailadres